Alfred Beernitz

Tajemná osoba jesenického rodáka, pivního vynálezce a alchymisty Alfreda Beernitze, se po letech zapomnění opět dere na světlo světa. Muž nepatrné postavy (pouhých 139 cm) nepřestává udivovat a fascinovat svým životním příběhem, dílem a nakonec i záhadným zmizením. Je mu historicky připisováno mnohé, jak vynález Malého piva, minipivovaru, tak i bádání nad nápojem dlouhověkosti, který je stále obestřen tajemstvím spolku Omnipotus.

Život tajemného pivního vynálezce

1875 *

1875 Narození Alfreda Beernitze

Matka jej porodila ve vlaku, na cestě z Vídně do Jeseníku. Závěrečnou část cesty absolvovala rodina na povozu, neboť v té době byla železnice do Jeseníku pouze v hlavách stavitelů. Alfred se i přesto tímto stává jesenickým rodákem.

1881

Alfred nastupuje do obecné školy v Jeseníku

Alfred nastupuje do Obecné školy v Jeseníku.

1882

Alfredův souboj s handicapem

Alfred začíná viditelněji pociťovat svůj handicap, tím, že neroste a je menší než všichni spolužáci, zažívá občasný posměch. Alfred se svůj malý vzrůst snaží kompenzovat vynalézavostí a důvtipem - přichází období zlepšováků a klukovských vynálezů, jimiž získává respekt vrstevníků.

1883

První setkání s tajemnem

První setkání mladého Alfreda s tajemnem - záhadné setkání s neznámou bytostí u vrcholu Zlatého Chlumu. Zkušenost potvrdili i Alfredovi přítomní kamarádi, Konrád a Hynek.

1884

První hrátky s chemií

Alfred dostává k Vánocům od svého otce sestavu chemických baněk, kahan a další laboratorní vybavení pro začátečníky. Zde se datuje skutečný počátek Alfredova zápalu a objevného nadšení pro chemii, pokusy i alchymii.

1889

Alfredovo první pivo

Alfred poprvé ochutnal pivo na statku svého strýce Güntra z Zuckmantelu / Zlatých Hor. (rok narození Adolfa Hitlera a Charlieho Chaplina rok, kdy vyšly nové povídky o Sherlocku Holmesovi, oficiální založení firmy Coca-Cola... opět magická devítka)

1892

Alfred v gymnazijní laboratoři

Alfredova první skromná laboratoř v přestavěném altánu/kůlně u rodičů na zahradě.

1894

Vynález MALÉHO PIVA

Alfred v tomto roce přichází přirozeným vývojem k vytvoření tzv. Beernitzovy pivní vložky, jež se stává předchůdcem malého piva o objemu 0,3 l, které je nakonec výsledkem tohoto vynálezu.

1895

Vynález Minipivovaru

Alfred Beernitz díky své obsesi po miniaturizaci a kvalitě vynalézá Minipivovar, jenž se v novodobých dějinách stává hitem euroatlantické civilizace.

1896 - 1899

První cesta do New Yorku

Alfred odjíždí na svou první cestu do New Yorku poznávat nový svět a obdivovat prostředí pokroku.

1897

Setkání s Nikolou Teslou

Mladý Alfred se setkává s vynálezcem a průkopníkem doby Nikolou Teslou na Niagarských vodopádech, na Teslou projektované a nově dokončené hydroelektrické elektrárně zásobující stát New York. Alfred také navštěvuje Teslovu laboratoř. Od této doby si společně vyměňují nespočet dopisů. Setkání s Nikolou Teslou bylo pro Alfreda jedním z klíčových okamžiků jeho života a zásadním motorem pro objevování, vynalézání a bádání.

1901

První Alfredovo Centrum vynálezů

Alfred po návratu z USA buduje ve Freiwaldau/Jeseníku své první Centrum vynálezů a samostatnou laboratoř. S chutí a zápalem se vrhá do nových výzkumů obohacených novými poznatky ze zaoceánských cest.

1903

Centrum vynálezů strženo

Alfredovo první Centrum vynálezů a samostatná laboratoř ve Freiwaldau/Jeseníku je strženo. Budova s částečně narušenou statikou po jednom z Alfredových pokusů již nemohla plnit svůj účel.

1904

Objev molekulární formule dlouhověkosti

Alfred objevuje svou alchymistickou molekulárně biologickou formuli a její nečekané propojení s jeho rovnicí a chemickým složením nápoje dlouhověkosti.

1910

Alfred se setkává se svou budoucí ženou

Alfred se setkává ve Vídeňské opeře se svou budoucí chotí Antonií Luftovou, dcerou továrníka Lufta, jenž bude později stát v pozadí ustanovení letecké společnosti Lufthansa. Alfredovi začíná krátký čas radosti a lásky.

1911

Svatba s Antonií

Alfredův splněný sen. Sňatek s Antonií je pro něj explozí radosti a chuti do života.

1911

Nečekané umrtí otce Alberta

Radostný čas Alfredovi netrvá dlouho - krátce po svatbě nečekaně umírá jeho otec.

1914

Vznik Vědeckých ústavů pivovarských

Spojením Vyšší sladovnické školy s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským vznikají Vědecké ústavy pivovarské. V roce 1918 sestavu doplnila nově vzniklá Nižší pivovarská škola. Alfred Beernitz stál u této iniciativy jakožto signatář.

1914

Založení tajného spolku Omnipotus

Alfred v roce 1914 zakládá tajný spolek Omnipotus; rok 1914 je zároveň rokem průlomu v Alfredových studiích i pokusech. Od tohoto roku však své poznatky přestává zveřejňovat a začíná pracovat tajnůstkářsky.

1914 - 1918

První světová válka

Období prvního světového konfliktu, které Alfreda trápí a zároveň vede ke společenské angažovanosti ve věci míru. Alfred nastupuje cestu vynálezů, které by světu přinesly prospěch a soulad.

1915 *

Narození syna Eduarda

Radostné narození Alfredova syna Eduarda ve věku Alfredových čtyřiceti let. Milovaná žena Antonie však umírá pouhé tři měsíce po porodu v důsledku infekce.

1917 ✝✝

Bratr Alfonz umírá v boji

Poslední tragická rána smutného desetiletí - bratr Alfonz umírá jako důstojník rakousko-uherské monarchie na bitevním poli v bitvě u Caporreta; měsíc poté umírá i matka Frederika.

1918

Konec monarchie

Vyhlášení samostatného Československa nezávislého na Habsburské monarchii. V jesenickém pohraničí, jako i v dalších územích státu, byl vyhlášen výjimečný stav trvající až do roku 1920 - Alfred region opouští.

1918 - 1920

Druhá návštěva USA

7. března 1918 se Alfred vydává lodí do Spojených států amerických na svou již druhou návštěvu. Na lodi se setkává  s T. G. Masarykem a má možnost během zaoceánské plavby s ním debatovat nad budoucností rodícího se Československa, soužití Čechů a Němců a také o vývoji vědy v Evropě. S T. G. Masarykem se Alfred několikrát setkává i dále v New Yorku.

1921 - 1939

Návrat do Jeseníků

Alfred Beernitz se vrací do Slezska a Jeseníků, kde hledá útěchu po těžkém desetiletí; tento návrat považuje i za nový začátek se svým šestiletým synem Eduardem. Alfred se věnuje výchově syna, novým vynálezům a pokusům o dosažení dlouhověkosti a posílení imunity lidského organizmu.

1939

Snaha Alfreda zvrátit válečné nebezpečí

Snaha Alfreda Beernitze zvrátit nepříznivé evropské a světové dění v naději, že v magickém čísle 39 je ukryt jak klíč k vyřešení světových sporů, tak k nalezení smíru mezi lidmi. Vědom si zásadního významu roku 1939 vyvíjí úsilí na politické i vědecké scéně, lobuje u zástupců světových vůdců s nabídkou poskytnutí receptu dlouhověkosti ve snaze odvrátit světový konflikt - zůstává však nepochopen.

1939 ?

Rok údajného umrtí Alfreda Beernitze

1. září 1939 si udělal Alfred vycházku na vrch Goldkoppe, dnešní vrch Zlatý Chlum. Po poledni se zatáhlo nebe a kolem vrcholu hory bylo vidět z údolí nevídané množství blesků bičujících vrchol hory, jež dokonce zapálily část lesa. Pamětníci označili tento přírodní úkaz za nevídaný. Druhý den bylo na místě pod vrcholem hory nalezeno drobné tělo spálené k nepoznání. Pana Alfreda od tohoto okamžiku nikdo nespatřil, a tak mu místní obyvatelé po několika týdnech hledání v místních lesích vypravili důstojné rozloučení, nikoliv však klasický pohřeb. Dle poslední vůle Alfreda Beernitze nebyly ostatky nalezeného těla uloženy do země, kde by mu byl připraven hrob, avšak byly vypraveny do Hamburku, naloděny na zaoceánský parník a obřadně za přítomnosti syna a několika přátel vrženy do moře uprostřed Atlantického oceánu.

1939

Začátek druhé světové války

Začátek druhé světové války - nástup Třetí říše v česko-sudetském pohraničí. Alfredova neblahá předtucha se naplňuje, ten tu však již není, aby ji komentoval, či s ní něco dále učinil.

1941 *

Narození Antonína Beernitze

Eduardu Beernitzovi se narodil syn Antonín, jenž se stává nadějí rodu a jeho pokračovatelem.

1945

Vzkaz blízkým

Vyšlo najevo, že rodina Alfreda Beernitze, přesněji řečeno jeho syn, obdržel ručně psaný dopis, v němž Alfred údajně popisuje důvody svého zmizení, jakož i zklamání nad chodem světa i vlastním neúspěchem v zastavení krvavé vřavy druhé světové války.

1949

Beernitzova stopa

Beernitzova stopa byla údajně zaznamenána v americkém státě Massachusetts v okolí vědců z Harvard University.

1951

Kniha "Zlatým nápojem k dlouhověkosti"

Kniha "Zlatým nápojem k dlouhověkosti" vychází pod pseudonymem Aveo Cervisia (z latinského vydržet, dlouhodobý, dlouhověký / pivo), autorství knihy je však mnohými připisováno - díky stylu knihy i uvedeným výzkumům  - právě samotnému Alfredu Beernitzovi.

1969 ?

Poslední svědectví

Poslední svědecky dochovaná zmínka o možném výskytu Alfreda Beernitze ve vědeckém institutu v Santiagu v Chile, kde působil excentrický vědec Aveo Cervisia, jenž častokrát hovořil o krásách střední Evropy - a zvláště Jeseníků.

1975 *

Narození pravnuka Stanislava

Do rodinné linie přichází Beernitz, který ve své dospělosti opět vzkřísí odkaz svého slavného praděda.

1975

Nalezení prvního svitku Alfreda Beernitze

Nalezení prvního svitku Alfreda Beernitze popisujícího některé komponenty nápoje dlouhověkosti - nález vzbudil podezření, že jej mohl podstrčit sám Alfred, či že před svou údajnou smrtí na tento rok plánoval odhalení první ze série svitků, jež se od tohoto roku začaly objevovat.

1978

Výskyt druhého svitku (Svitek odhalení ll)

Na dalším místě v Jeseníku je odhalen další nenápadný svitek v hliníkovém pouzdru, který navazuje svými informacemi na předešlý objev.

1984

Výskyt třetího svitku (Svitek odhalení lll)

Tento třetí svitek byl objeven v nejzachovalejším stavu, avšak zpráva, kterou obsahuje, je šifrovaná a do dnešního dne čeká na rozluštění. Pouze poslední část je bez šifry.

2004

Nález laboratorní konzole

Nález laboratorní konzole s tajemnou ampulí, jež byla odeslána ke zkoumání do USA na nejprestižnější univerzitu molekulární biologie - Harvard University ve státě Massachusetts.

2014

Hádanka a příchod Stanislava Beernitze

Pravnuk Alfreda Beernitze Stanislav přichází s další částí hádanky svého praděda, již údajně drželi v rodinném dědictví po dlouhé desítky let. Začíná s úsilím vybudovat centrum vynálezů Alfreda Beernitze a navazuje kontakt s místními vizionáři, kteří pomohou s vybudováním centra a připomenutím odkazu významného jesenického rodáka.

2016

Znovuobnovení odkazu Alfreda Beernitze

Úspěšné znovuobnovení odkazu Alfreda Beernitze. Postupné obnovování Centra pivních vynálezů v Jeseníku díky iniciativě Stanislava Beernitze a místních nadšenců. Postupný rozvoj expozice.